Markets

Radiant Feeder Cattle Wtd Avg VA

RH_LS772

Richmond, VA    Wed Jun 11, 2014    VA Dept of Ag-USDA Market News

 

Radiant, VA Feeder Cattle SaleState Graded Weighted Average for Jun 10, 2014

 

Feeder Cattle   1800On-Farm Cattle   435 (Steers 194; Heifers 241)                Feeder Steers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   63    600-700     650       228.00         228.00

   73    700-800     700       223.25         223.25

   58    800-900     880       176.00         176.00                Feeder Heifers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   85    500-600     585       215.00         215.00

  156    600-700     639    202.25-211.50     206.85

In-Barn Cattle   1365 (Steers 744; Heifers 580; Bulls 41)                Feeder Steers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     350       203.00         203.00

   24    400-500     478    214.00-233.00     229.86

  170    500-600     570    208.00-229.25     225.56

  144    600-700     651    151.00-212.00     205.42

                     mostly 195.50-212.00

   36    700-800     745    176.00-184.00     180.51

   26    800-900     842    179.00-180.00     179.40

    1   1200-1300   1210       140.00         140.00                Feeder Steers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   41    400-500     480    231.00-240.00     237.75

   48    500-600     550    210.00-227.00     225.62

    5    700-800     739       176.00         176.00

   58    800-900     828    171.00-183.00     181.65                Feeder Steers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    4    300-400     349       234.00         234.00

   16    400-500     454    171.00-222.00     218.71

                     mostly 219.00-222.00

   22    500-600     549    203.00-217.75     216.51

   14    600-700     657    193.00-193.50     193.07

    6    700-800     757       178.50         178.50

   36    800-900     871       176.00         176.00                Feeder Steers Medium and Large 2-3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    6    400-500     482       225.00         225.00                Feeder Steers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     395       215.00         215.00

    6    400-500     474    215.00-229.00     222.16

   10    500-600     545    177.00-211.50     208.33

                     mostly    211.50

    5    600-700     648       187.00         187.00

    2    700-800     735       173.00         173.00

    1    800-900     845       169.00         169.00                Feeder Steers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    400-500     455       149.00         149.00

    5    500-600     544       210.00         210.00                     Feeder Steers Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    600-700     600       144.00         144.00                      Feeder Steers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     210       186.00         186.00

    8    300-400     386    216.00-225.00     223.86

   16    400-500     465    144.00-219.50     214.92

                     mostly 214.00-219.50

   17    500-600     551    212.50-213.00     212.90

    5    600-700     628    135.00-188.00     174.03

                     mostly 173.00-188.00

    1   1100-1200   1160       146.00         146.00                      Feeder Steers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     298       188.00         188.00

    3    400-500     478       156.00         156.00

    2    500-600     543       140.00         140.00

    1    600-700     660       135.00         135.00                Feeder Heifers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    300-400     383       243.00         243.00

   18    400-500     465    216.00-224.00     221.86

  207    500-600     567    209.00-213.00     211.32

   32    600-700     655    151.00-194.00     192.26

                     mostly 186.00-194.00

    1    700-800     735       176.00         176.00

    1    900-1000    985       116.00         116.00               Feeder Heifers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   71    400-500     478    215.00-222.50     218.87

   12    500-600     556       214.25         214.25

    7    700-800     714       181.00         181.00

   48    800-900     803       163.75         163.75                Feeder Heifers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   11    300-400     368       235.00         235.00

   23    400-500     476    219.00-223.00     221.78

   28    500-600     550    121.00-214.00     197.94

                     mostly 200.00-204.00

    9    600-700     652       182.00         182.00

    2    700-800     762     91.00-169.00     129.62

    1    800-900     810       128.00         128.00               Feeder Heifers Medium and Large 2-3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   10    500-600     580       206.00         206.00                Feeder Heifers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    6    300-400     378       226.00         226.00

   13    400-500     459    151.00-209.00     195.32

                     mostly    209.00

    5    500-600     531       183.00         183.00

    2    600-700     648       101.00         101.00                Feeder Heifers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    500-600     598       131.00         131.00                    Feeder Heifers Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    500-600     585       161.00         161.00                      Feeder Heifers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     290       208.00         208.00

   11    300-400     363       224.00         224.00

   27    400-500     450       203.00         203.00

   12    500-600     560       188.00         188.00

    3    600-700     618       155.00         155.00                      Feeder Heifers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    300-400     359    158.00-214.00     192.67

    1    400-500     460       131.00         131.00

    1    500-600     545       130.00         130.00

    1    600-700     615       101.00         101.00                 Feeder Bulls Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    400-500     460       223.00         223.00

    6    500-600     538       215.00         215.00

    3    600-700     628       181.00         181.00

    1    700-800     745       162.00         162.00

    1    900-1000    930       124.00         124.00                 Feeder Bulls Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    4    400-500     438    225.00-227.00     226.54

    2    500-600     560       207.50         207.50                 Feeder Bulls Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     350       210.00         210.00

    2    400-500     468       216.00         216.00

    1    600-700     635       150.00         150.00                      Feeder Bulls Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     390       218.00         218.00

    1    400-500     415       217.00         217.00

    1    500-600     515       196.00         196.00

    2    600-700     613       143.00         143.00                      Feeder Bulls Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    300-400     350       195.00         195.00

    4    400-500     425    186.00-190.00     189.05

    1    500-600     535       161.00         161.00

    1    600-700     610       101.00         101.00Prices per hundredweight unless otherwise stated.

Price and grade information is reported by VDACS Livestock Marketing 

and disseminated by Virginia Market News Service. While market reports 

reflect the majority of cattle at each sale, there are instances 

where animals do not fit reporting categories and are not included.Source:  Virginia Department of Agriculture and Consumer Services

         USDA-VA Market News, Richmond, VA   804.786.3947

         www.vdacs.virginia.gov/marketnews

         market.news@vdacs.virginia.gov1130e    lae hrl

.

No comments

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Welcome

to our redesigned homepage!

Scroll Down for more stories