Markets

Radiant Feeder Cattle Wtd Avg VA

RH_LS772

Richmond, VA    Wed Jun 25, 2014    VA Dept of Ag-USDA Market News

 

Radiant, VA Feeder Cattle SaleState Graded Weighted Average for Jun 24, 2014Feeder Cattle   730 (Steers 392; Heifers 281; Bulls 57)

 

                Feeder Steers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    100-200     197       135.00         135.00

    1    200-300     275       254.00         254.00

    1    300-400     350       221.00         221.00

   17    400-500     464    145.00-260.50     250.67

                     mostly 246.00-260.50

   51    500-600     555    202.00-245.00     236.63

                     mostly 235.00-245.00

  127    600-700     643    185.00-223.00     219.89

                     mostly 215.00-223.00

   24    700-800     745    190.00-193.50     191.60

    5    900-1000    917    178.00-190.00     187.58                Feeder Steers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   15    400-500     428    248.00-261.00     256.44

    8    600-700     684       218.50         218.50

   21    800-900     850       188.00         188.00                Feeder Steers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     380    240.00-248.00     243.84

   22    400-500     458    246.00-254.00     253.64

   13    500-600     567       227.00         227.00

   12    600-700     629    216.00-217.50     217.37

    7    700-800     735    185.00-189.00     187.59

    1    900-1000    910       166.00         166.00                Feeder Steers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     373       189.00         189.00

    7    400-500     479    177.00-216.00     210.16

                     mostly 213.00-216.00

    8    500-600     551       220.00         220.00

    2    600-700     615       171.00         171.00                Feeder Steers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    400-500     455       201.00         201.00

    2    500-600     563       152.00         152.00                      Feeder Steers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     268    171.00-201.00     186.70

    5    300-400     370    177.00-238.00     225.30

                     mostly    238.00

   13    400-500     454       233.00         233.00

   11    500-600     541    131.00-227.00     216.15

                     mostly 204.00-227.00                      Feeder Steers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     345       161.00         161.00

    3    400-500     442    141.00-153.00     144.76

    1    500-600     535       155.00         155.00                Feeder Heifers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    300-400     350    139.00-246.00     208.70

   16    400-500     465    175.00-230.00     222.97

                     mostly 209.00-227.50

   64    500-600     558    207.00-215.00     214.88

   22    600-700     654    192.00-198.00     195.50

    6    700-800     727       166.00         166.00

    3    800-900     865       160.00         160.00               Feeder Heifers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     375       236.00         236.00

   17    600-700     658    171.00-200.00     191.25

                     mostly 188.00-200.00

    3    700-800     753       160.00         160.00                Feeder Heifers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   12    300-400     369       238.00         238.00

   19    400-500     465    215.00-224.50     223.36

   23    500-600     553    209.00-210.00     209.96

    8    600-700     636    151.00-191.00     186.28

                     mostly    191.00

    3    700-800     737       166.00         166.00

    1    800-900     810       157.00         157.00                Feeder Heifers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     270       156.00         156.00

   11    400-500     454       220.50         220.50

   13    500-600     540    185.00-199.00     197.94

    4    600-700     642    153.00-171.00     162.32

    1    700-800     710       140.00         140.00                Feeder Heifers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    4    300-400     368    121.00-141.00     135.90

    7    400-500     456    124.00-135.00     132.04

    1    500-600     520       131.00         131.00

    1    600-700     620       131.00         131.00                    Feeder Heifers Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    600-700     603       161.00         161.00                      Feeder Heifers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    7    300-400     368    181.00-226.00     219.27

   10    400-500     443       213.00         213.00

    2    500-600     545       206.00         206.00

    1    600-700     635       150.00         150.00

    1    700-800     715       151.00         151.00                      Feeder Heifers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     280    140.00-150.00     145.18

    5    300-400     357    149.00-180.00     173.84

                     mostly    180.00

    2    400-500     442    121.00-141.00     130.83

    1    600-700     675       144.00         144.00                 Feeder Bulls Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     330       258.00         258.00

    2    400-500     475       239.00         239.00

    3    700-800     740    151.00-184.00     172.48                Feeder Bulls Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    400-500     457       240.00         240.00

    5    500-600     528       217.00         217.00

    4    600-700     647       193.00         193.00                 Feeder Bulls Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    300-400     392       244.00         244.00

    1    600-700     630       193.00         193.00                 Feeder Bulls Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     220       137.00         137.00

    1    300-400     300       186.00         186.00

    1    400-500     410       169.00         169.00

    1    500-600     515       155.00         155.00

    1    700-800     722       153.00         153.00                 Feeder Bulls Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     325       155.00         155.00

    1    400-500     445       150.00         150.00

    1    700-800     712       110.00         110.00                      Feeder Bulls Large 2-3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    700-800     757       123.00         123.00                      Feeder Bulls Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     358       198.00         198.00

   11    400-500     463       229.00         229.00

    3    500-600     542       206.00         206.00

    2    700-800     700       182.00         182.00                      Feeder Bulls Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     290       160.00         160.00

    1    400-500     485       147.00         147.00

    2    500-600     558       154.00         154.00Prices per hundredweight unless otherwise stated.

Price and grade information is reported by VDACS Livestock Marketing 

and disseminated by Virginia Market News Service. While market reports 

reflect the majority of cattle at each sale, there are instances 

where animals do not fit reporting categories and are not included.Source:  Virginia Department of Agriculture and Consumer Services

         USDA-VA Market News, Richmond, VA   804.786.3947

         www.vdacs.virginia.gov/marketnews

         market.news@vdacs.virginia.gov1006e    lae hrl.

No comments

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Welcome

to our redesigned homepage!

Scroll Down for more stories