Markets

Radiant Feeder Cattle Wtd Avg VA

RH_LS772

Richmond, VA    Wed Oct 1, 2014    VA Dept of Ag-USDA Market News

 

Radiant, VA Feeder Cattle Sale

 

State Graded Weighted Average for Sep 30, 2014Feeder Cattle   887 (Steers 348; Heifers 352; Bulls 87)

 

                Feeder Steers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    300-400     360       290.00         290.00

   35    400-500     460    274.00-292.00     283.87

   45    500-600     551    251.00-264.00     262.96

   44    600-700     655    201.00-234.54     232.45

                     mostly 216.00-234.54

   25    700-800     763    195.00-224.00     219.64

                     mostly 217.00-224.00

    4    800-900     820    194.00-211.00     206.55

    2    900-1000    948       201.00         201.00

    1   1000-1100   1025       184.00         184.00                Feeder Steers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   12    400-500     447       303.00         303.00

    6    500-600     511       273.00         273.00

   38    800-900     837       214.50         214.50                Feeder Steers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   13    300-400     344    285.00-311.00     306.69

   10    400-500     459       279.00         279.00

   17    500-600     556       260.25         260.25

    7    600-700     638    185.00-225.00     219.58

                     mostly    225.00

   20    700-800     752    190.00-215.00     212.14

                     mostly 211.00-215.00

    1    800-900     858       208.00         208.00

    2    900-1000    940    185.00-201.00     192.83                Feeder Steers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     373       201.00         201.00

    8    400-500     448    210.00-225.00     219.23

    3    500-600     545       230.00         230.00

    7    600-700     641     91.00-218.00     158.29

    1    700-800     770       200.00         200.00

    2    800-900     868    166.00-196.00     181.48                Feeder Steers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    700-800     723       179.00         179.00                     Feeder Steers Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    400-500     466    259.00-260.00     259.80                      Feeder Steers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    4    300-400     361    283.00-286.00     283.76

    8    400-500     459    240.00-260.00     257.69

    4    500-600     561    234.00-236.00     235.52

   15    600-700     660    219.00-227.00     223.19

    1    700-800     780       185.00         185.00                Feeder Heifers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    7    300-400     371    205.00-256.00     249.26

                     mostly 251.00-256.00

   31    400-500     458     90.00-246.00     235.56

                     mostly 231.00-246.00

   68    500-600     562    227.50-230.50     229.49

   22    600-700     660    212.00-218.00     214.07

   11    700-800     740    185.00-200.00     198.58

    7    800-900     849       188.00         188.00

    1    900-1000    955       160.00         160.00               Feeder Heifers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   31    300-400     379    249.00-260.00     257.93                Feeder Heifers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    300-400     360    225.00-259.00     250.02

   19    400-500     451     80.00-246.50     235.05

                     mostly 239.00-246.50

   29    500-600     553    208.00-234.00     231.99

                     mostly 228.00-234.00

   16    600-700     658       213.25         213.25

   24    700-800     714    193.00-218.00     214.87

    9    800-900     831       175.00         175.00

    2   1100-1200   1143       135.00         135.00                Feeder Heifers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     280       161.00         161.00

    6    300-400     362       221.00         221.00

    6    400-500     452       223.00         223.00

    9    500-600     550    218.00-226.50     225.51

    4    600-700     616       204.00         204.00

    4    700-800     737    123.00-194.00     175.58

    1    800-900     805       165.00         165.00                Feeder Heifers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    400-500     450       170.00         170.00

    2    500-600     548       135.00         135.00

    1    600-700     645       155.00         155.00                    Feeder Heifers Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    400-500     445       210.00         210.00                      Feeder Heifers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    300-400     343       225.00         225.00

    7    400-500     463    170.00-210.00     200.92

                     mostly 200.00-210.00

    4    500-600     561    210.00-216.00     214.56

    6    600-700     630    150.00-197.00     189.35

    1    700-800     710       174.00         174.00                      Feeder Heifers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     293       161.00         161.00

    1    300-400     365       129.00         129.00

    1    500-600     505       130.00         130.00                 Feeder Bulls Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    5    300-400     361    287.00-290.00     289.39

    5    400-500     427    252.00-276.00     271.28

    7    500-600     554    225.00-247.50     242.74

    5    800-900     860       157.00         157.00                Feeder Bulls Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    7    600-700     640       216.00         216.00

    2    700-800     763       186.00         186.00                 Feeder Bulls Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     275       246.00         246.00

    4    300-400     355       288.00         288.00

   10    400-500     451    225.00-260.00     256.55

                     mostly    260.00

    5    500-600     581       223.00         223.00

    1    600-700     675       207.00         207.00                 Feeder Bulls Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     385       267.00         267.00

    4    400-500     460    180.00-199.00     194.04

    5    500-600     544    180.00-190.00     185.93

    4    600-700     643       188.00         188.00

    1    700-800     735       177.00         177.00

    1    800-900     880       156.00         156.00                 Feeder Bulls Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     340        85.00          85.00

    1    500-600     530       128.00         128.00                      Feeder Bulls Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    400-500     475       230.00         230.00

    1    500-600     525       210.00         210.00                      Feeder Bulls Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     300       251.00         251.00

    7    400-500     451    222.00-229.00     228.00

    1    500-600     550       200.00         200.00

    3    600-700     607       200.00         200.00                      Feeder Bulls Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     245       141.00         141.00

    1    300-400     340       157.00         157.00Prices per hundredweight unless otherwise stated.

Price and grade information is reported by VDACS Livestock Marketing 

and disseminated by Virginia Market News Service. While market reports 

reflect the majority of cattle at each sale, there are instances 

where animals do not fit reporting categories and are not included.Source:  Virginia Department of Agriculture and Consumer Services

         USDA-VA Market News, Richmond, VA   804.786.3947

         www.vdacs.virginia.gov/marketnews

         market.news@vdacs.virginia.gov1045e    lae hrl

.

No comments

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Welcome

to our redesigned homepage!

Scroll Down for more stories