Markets

Radiant Feeder Cattle Wtd Avg VA

RH_LS772

Richmond, VA    Wed Oct 08, 2014    VA Dept of Ag-USDA Market News

 

Radiant, VA Feeder Cattle SaleState Graded Weighted Average for Tue Oct 07, 2014Feeder Cattle   914 head (Steers 490; Heifers 300; Bulls 124)

 

                Feeder Steers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     330       296.00         296.00

   31    400-500     466    200.00-287.00     283.14

                     mostly    287.00

   80    500-600     550    238.00-260.00     259.18

                     mostly 250.00-260.00

   91    600-700     645    212.00-250.00     233.65

   26    700-800     754    196.00-216.00     212.91

   11    800-900     861    202.00-207.50     204.78

    1    900-1000    955       199.50         199.50                Feeder Steers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

   29    500-600     588    243.00-255.00     247.94

   15    800-900     879       212.00         212.00                Feeder Steers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    6    300-400     383       285.00         285.00

   14    400-500     480    260.00-275.50     274.39

                     mostly    275.50

   41    500-600     554    214.00-251.00     249.58

                     mostly 232.00-251.00

   20    600-700     637    204.00-228.00     225.95

                     mostly    228.50

    9    700-800     755    166.00-214.00     207.50

                     mostly 201.00-214.00

   12    800-900     867       213.00         213.00                Feeder Steers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     325       166.00         166.00

    7    400-500     472    149.00-241.00     227.79

   12    500-600     540    166.00-231.00     204.74

    5    600-700     649       217.00         217.00                Feeder Steers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    400-500     437       176.00         176.00

    2    500-600     568       180.00         180.00

    4    600-700     670     91.00-166.00     146.83

                     mostly    166.00                      Feeder Steers Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    500-600     580       201.00         201.00                      Feeder Steers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     295       171.00         171.00

    2    300-400     378       286.00         286.00

   22    400-500     463    165.00-240.00     231.05

                     mostly 239.00-240.00

   17    500-600     546    141.00-235.00     228.62

                     mostly 216.00-235.00

   12    600-700     649       214.00         214.00

    3    700-800     750       156.00         156.00

    1    800-900     845       198.00         198.00                     Feeder Steers Small 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    600-700     635       170.00         170.00                      Feeder Steers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     285       151.00         151.00

    2    300-400     375    175.00-183.00     178.89

    3    400-500     407    155.00-179.00     163.16            Feeder Holstein Steers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     300       170.00         170.00                Feeder Heifers Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    300-400     389    201.00-250.50     244.45

                     mostly    250.50

   32    400-500     468    235.00-240.00     236.16

   34    500-600     548    222.00-224.00     223.76

   20    600-700     639    200.00-214.00     212.58

    4    700-800     748    187.00-200.00     190.45

    6    800-900     856    174.00-178.00     176.66               Feeder Heifers Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    200-300     235       260.00         260.00                Feeder Heifers Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     265       185.00         185.00

    4    300-400     360    181.00-254.00     235.48

   30    400-500     470    165.00-241.00     233.06

                     mostly 210.00-241.00

   25    500-600     551    188.00-225.00     222.14

                     mostly 213.00-225.00

   16    600-700     643    187.00-201.00     199.12

                     mostly 200.00-201.00

    4    700-800     761       201.00         201.00

    1    800-900     815       193.00         193.00                Feeder Heifers Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    300-400     353       204.00         204.00

   10    400-500     474    142.00-223.00     197.31

   15    500-600     564       216.00         216.00

    4    600-700     625    182.00-188.00     186.52

    3    700-800     753       154.00         154.00                Feeder Heifers Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    400-500     420       141.00         141.00

    7    500-600     547    159.00-192.00     187.69

    1    600-700     635        89.00          89.00                      Feeder Heifers Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    300-400     351       225.00         225.00

   19    400-500     484    162.00-213.00     207.17

   20    500-600     545    200.00-216.00     215.20

    5    600-700     635       171.00         171.00

    4    800-900     829    129.00-138.00     133.36                      Feeder Heifers Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    2    200-300     293       216.00         216.00

    7    300-400     362    161.00-224.00     214.81

                     mostly    224.00

    3    400-500     437       161.00         161.00                 Feeder Bulls Medium and Large 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    3    300-400     378       288.00         288.00

   15    400-500     462    247.00-260.00     259.15

   12    500-600     540       235.00         235.00

    1    700-800     760       176.00         176.00

    2    900-1000    918    155.00-164.00     159.49                Feeder Bulls Medium and Large 1-2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    7    600-700     654       212.00         212.00                 Feeder Bulls Medium and Large 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     280       261.00         261.00

    9    300-400     361       284.00         284.00

   12    400-500     442       254.00         254.00

    8    500-600     570    206.00-222.00     218.03                 Feeder Bulls Medium and Large 3

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    8    400-500     459       189.00         189.00

    7    500-600     553    175.00-213.00     207.55

                     mostly    213.00

    1    600-700     610       167.00         167.00

    4    700-800     773    168.00-172.00     170.51

    1    800-900     895       110.00         110.00                 Feeder Bulls Medium and Large 4

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     365       176.00         176.00

    2    500-600     550    105.00-165.00     135.27

    1    700-800     730       116.00         116.00                      Feeder Bulls Small 1

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    300-400     395       175.00         175.00

    8    400-500     452       216.00         216.00

    8    500-600     544    165.00-209.00     198.56

    2    600-700     620       185.00         185.00

    2    700-800     738    143.00-162.00     152.98                      Feeder Bulls Small 2

 Head   Wt Range   Avg Wt    Price Range   Avg Price

    1    200-300     275       190.00         190.00

    6    300-400     334    155.00-200.00     193.04

    1    400-500     405       170.00         170.00Prices per hundredweight unless otherwise stated.

Price and grade information is reported by VDACS Livestock Marketing 

and disseminated by Virginia Market News Service. While market reports 

reflect the majority of cattle at each sale, there are instances 

where animals do not fit reporting categories and are not included.Source:  Virginia Department of Agriculture and Consumer Services

         USDA-VA Market News, Richmond, VA   804.786.3947

         www.vdacs.virginia.gov/marketnews

         market.news@vdacs.virginia.gov1030e    ndm jcs

 

 

.No comments

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Welcome

to our redesigned homepage!

Scroll Down for more stories